Wij dragen zorg voor de verspreiding van Gods Woord, de gereformeerde belijdenisgeschriften en reformatorische lectuur.

- Deputaatschap Bijbelverspreiding

''Uw woord is de waarheid''

Johannes 17:17b

Gebieden waar wij de lectuur verspreiden:

Ghana-V2.png

GHANA

Sinds 1996 boekwinkel in AccraSinds 1982 schriftelijke Bijbelcursussen. Aan een nieuwe cursus wordt gewerkt. Tevens zal dit digitaal mogelijk worden. Het houden van conferentie is een belangrijk item van het werk van DBV.

Lees meer
India-V2.png

INDIA

Sinds 2001 vertalen, verspreiden van evangelisatiefolder en Bijbels en boeken. Inmiddels 140.000 Bijbelse vertellingen van H. van Dam verspreid. Deel 2 is in voorbereiding.

Lees meer
Russia-V2.png

RUSLAND

Sinds vele jaren vertaalt, verspreidt DBV boeken, lektuur en folders in het Russisch taalgebied. Vanuit het pakhuis in Genemuiden worden de aangevraagde boeken naar o.a. Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, Kazachstan verzonden.

Lees meer

Over Deputaatschap Bijbelverspreiding

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.

  • Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.

  • Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.

Lees meer

  Door het geven van informatie over ons
  werk 
in de diverse landen, krijgt men een
  goed beeld van de omvang van het werk.

Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?

Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn

Neem contact met ons op

Hindoeisme

De Gezichten van India

Nieuws

Hoe selecteren we onze christelijke lectuur?

DB_Blog425 mei Het Deputaatschap Bijbelverspreiding verspreidt Gods Woord in de vorm van lectuur. Dit doen we onder andere in de landen Ghana, India en Rusland. De predikanten die ervaring hebben met zending, onder wie ds. C. Sonnevelt en ds. G. Clements, kiezen deze christelijke boeken en belijdenisgeschriften zorgvuldig uit. Waarop baseren zij hun keuze? lees verder

Zo ziet Het Deputaatschap Bijbelverspreiding de toekomst

DB_Thema1_Blog3Foto1.jpg07 mei Het is belangrijk dat Gods Woord nog verder wordt verspreid. Het Deputaatschap Bijbelverspreiding doet er alles aan om dit te bereiken. Zo is mevrouw B. van der Schoot zeer actief in India, waar ... lees verder

Scroll naar boven