1. Landinformatie

India, officieel de Republiek India, is een land in Zuid-Azië. Met bijna 1,3 miljard inwoners is het na China het meest bevolkte land ter wereld. Wetenschappers voorspellen dat India in 2050 het meest bevolkte land van de wereld is.

India grenst in het noorden grenst het land (van west naar oost) aan Pakistan, China, Nepal, Bhutan, Myanmar en Bangladesh. De hoofdstad is New Delhi. India is een federale republiek en is onderverdeeld in 29 staten. Hindi en Engels zijn de officiële talen maar er worden daarnaast vele regionale talen gesproken zoals het Telugu en Bengaals.

India is een zeer diverse samenleving vol tegenstellingen. Het Indische subcontinent strekt zich uit over verschillende klimaatzones, er zijn tal van culturen en volksgroepen, het kastenstelsel (alhoewel officieel afgeschaft) speelt nog steeds een grote rol. Verder zijn er grote verschillen tussen arm en rijk, tussen ouderwets en modern en tussen de stedelijke agglomeraties en het platteland.

De officiële godsdienst is het hindoeïsme (ruim 79%). Islam (14%)en christendom (2,3%) zijn tweede en derde godsdienst wat betreft aantallen. Daarnaast is er onder meer nog sprake van boeddhisme en sikhisme.

2. Doelgroep

De doelgroep van de jeugdbondactie bestaat uit christenen uit de staat Andhra Pradesh en Telagana die met name in de rurale gebieden leven. Ze zijn in de regel arm en hebben slechte toegang tot overheidsdiensten waaronder gezondheidszorg en onderwijs. Vanwege het enkele feit dat zij christen zijn worden ze vaak gediscrimineerd en achtergesteld. Het is daarom niet makkelijk voor jongeren om als christen hun plaats in de maatschappij in te nemen.

Toch zien we dat deze christenen een honger hebben naar onderwijs in de Bijbel en goede boeken en daarnaast zeer bevlogen zijn om anderen bekend te maken met het Evangelie. De organisatie waar BBM mee samenwerkt, SPEIRO, richt zich op het vertalen en verspreiden van traktaten en boeken om deze christenen van materiaal te voorzien om te evangeliseren maar ook om de kerken te vormen en toe te rusten.

Een gedeelte van het materiaal is gericht op kinderen en jongeren om hen toe te rusten in deze dominante hindoecultuur. Zoals gezegd wordt dit gedaan door het verstrekken van materiaal maar ook door het houden van conferenties voor predikanten en evangelisten en seminars voor zondagschoolleiders. Deze zondagschoolleiders zullen op hun beurt het geleerde van dit seminar weer over gaan brengen op hun eigen zondagschoolteam. Dit programma, ‘Train the trainers’ kan ervoor zorgen dat meer en meer jongeren toerusting krijgen om niet met de stroom mee gevoerd te worden maar staande te mogen blijven.

3. Inhoud van de programma's

a. Boeken

De boeken van BBM vinden al jaren gretige aftrek in India. We hebben in SPEIRO een betrouwbare partnerorgansiatie die de boeken via distributiepartners aan veel gemeenten en individuele christenen kan aanbieden. Het belang van geschreven woorden kan niet onderschat worden. We hebben veel voorbeelden van mensen die gezegend zijn door de boeken die vaak na gelezen te zijn weer worden doorgegeven aan anderen. Tot nog toe gaat het om vertaalde boeken, zoals de kinderbijbel van Van Dam, boeken van ds. A. Vergunst en de puriteinen. Met behulp van het geld van deze actie van de Jeugdbond willenwe graag het volgende realiseren: aanvraag gaat het om een viertal boeken te weten:

a) Het samenstellen van een boek over de geloofsleer.
b) Een boek over de kennis van de Bijbel.
c) Trainingsmateriaal voor zondagschoolleiders en jeugdwerkers

A en B

In de ontmoetingen met christenen in India blijkt dat er nog steeds veel kennis ontbreekt over geloofsleer en ook kennis van de Bijbel is vaak gering. Omdat de bestaande Nederlands- en Engelstalige boeken over deze onderwerpen niet goed aansluiten bij de leefwereld van de mensen in India is hierbij het voorstel om deze boeken gezamenlijk te ontwikkelen.

C

De laatstgehouden training voor zondagschoolleiders leidde tot het dringende verzoek om meer van deze trainingen te geven. Men was zeer enthousiast over de training. Allereerst vanwege de inhoud maar ook het aspect van de onderlinge ontmoeting wordt enorm gewaardeerd in een samenleving waar men vaak als christen alleen staat. Tijdens genoemde training kwamen er mensen die 800 kilometer moesten reizen! Het is dus belangrijk om dit werk op verschillende plaatsen in Andhra Pradesh / Telagana te doen. Concrete verzoeken:

  • Meer kleinschalige zondagschooltrainingen in de diverse gebieden waar Speiro actief is. Doel: train the trainers, vorming, toerusting en onderlinge ontmoeting.
  • Trainingen voor jeugdwerk. Tijdens de bovengenoemde zondagschooltraining kwam de vraag om een dergelijke training ook te geven voor jeugdwerkers. Uiteraard een zeer belangrijke doelgroep!
  • Het ontwikkelen van het materiaal voor zondagschool-en jeugdwerktrainingen.
  • Een persoon uit Nederland die de eerste training kan geven en op deze manier trainers kan trainen om het werk voort te zetten. Hierdoor is een continuïteit van de trainingen gewaarborgd door lokale werkers.

Affiniteit van jongeren in Nederland met de doelgroep in India

De doelgroep in India: kinderen, jongeren en jongvolwassenen en het feit dat het hier gaat om het promoten van kinder-en jongerenwerk zal voldoende zijn om jongeren in Nederland te kunnen identificeren met het werk en er enthousiast voor te maken.

Noodzaak

Als je in India met christenen praat, vallen twee zaken op.

Men ziet een snelle toename van discriminatie, uitsluiting en zelfs verdrukking van christenen. De premier van India zegt openlijk dat India weer een hindoe-natie moet worden. Daarom moet het christendom (overigens ook de islam) uit het land verdreven worden. Het tweede wat christenen mij vertellen is dat de kerk groeit! Tegen de verdrukking in. De groei van het christendom wordt angstvallig geweerd uit de officiële statistieken maar daarmee kan het werk van God niet geweerd worden. Menselijkerwijs is het vijf voor twaalf. Laten we de tijd gebruiken nu de deur in India nog open is. En… als de Heere een geopende deur geeft, wie zal die dan sluiten?

Scroll naar boven