« Terug

Hoe selecteren we onze christelijke lectuur?

DB_Blog410 jun

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding verspreidt Gods Woord in de vorm van lectuur. Dit doen we onder andere in de landen Ghana, India en Rusland. De predikanten die ervaring hebben met zending, onder wie ds. C. Sonnevelt en ds. G. Clements, kiezen deze christelijke boeken en belijdenisgeschriften zorgvuldig uit. Waarop baseren zij hun keuze?

Gegrond op Gods Woord en gemakkelijk leesbaar

Allereerst is het belangrijk dat de boeken gegrond zijn op Gods Woord. Maar sommige boeken zijn puur voor Nederlanders geschreven. Dat is minder geschikt voor de christenen in andere landen. Die beleven het geloof en de kerkgang op een andere manier. In sommige gevallen kiezen we ervoor de boeken alsnog te publiceren. Wij passen dan bijvoorbeeld voorbeelden in de boeken aan naar de betreffende cultuur, zodat de lezer beter begrijpt waar het over gaat en het hem/haar aanspreekt.

Verder is het van belang dat de boeken gemakkelijk leesbaar zijn. We kiezen niet voor ingewikkelde theologische werken of lectuur uit de vorige eeuw. Zeker als je net in aanraking bent gekomen met Gods Woord of jong bent is dat te moeilijk. Je wilt dan vooral praktische informatie lezen over hoe je met je gezin omgaat of met je huwelijk.

Ds. A.T. Vergunst en Van Dam

Voorbeelden van geschikte boeken zijn de Brug naar Marcus en de Brug naar Esther van ds. A.T. Vergunst. Hierin worden de bijbelboeken op zeer eenvoudige wijze uitgelegd. Ze passen vooral goed bij de belevingswereld van jongeren. Ook de kinderbijbels van H. van Dam zijn veelgevraagd. Kinderen worden hierin rechtstreeks aangesproken en komen zo op goede wijze in aanraking met Gods Woord.

Wilt u meer weten over het Deputaatschap Bijbelverspreiding? We helpen u graag. Stel gerust uw vraag via het contactformulier of stuur een e-mail naar info@bbministry.com

« Terug

Scroll naar boven