Over Deputaatschap Bijbelverspreiding

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.

  • Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.
  • Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.

Deputaten en werkers

Ds. L. Blok voorzitter

Ds. G. Clements, 2de voorzitter

Ds. W.A. Zondag, secretaris

M. van der Wilt, penningmeester

Ds. C. Sonnevelt

Ds. G.P. van Nieuw Amerongen

G. Bareman

A.L. Plomp

A. Jobse, algemeen medewerker Bible and Book Ministry

J.M. Schot, projectcoördinator Bible and Book Ministry

A.M. Otte, algemeen secretaris

  Door het geven van informatie over ons
  werk 
in de diverse landen, krijgt men een
  goed beeld van de omvang van het werk.

Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?

Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn

Neem contact met ons op

Scroll naar boven