''Uw woord is de waarheid''

Johannes 17:17b

Steun ons

U kunt hieronder een keuze maken in wat u precies wilt steunen.

Deputaatschap Bijbelverspreiding

Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen.

Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folders, bijbelcursussen, bijbelvertellingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften.

Voor zover daaraan behoefte bestaat, kan het deputaatschap opdracht geven tot het op deskundige en verantwoorde wijze doen vertalen van (gedeelten van) de Heilige Schrift, klassieke belijdenisgeschriften en lectuur, die met de Heilige Schrift en de gereformeerde belijdenisgeschriften in overeenstemming is.

Steun het Deputaatschap

Bible and Book Ministry

Bibleandbookministry.com is een digitaal lectuurproject waarop zo’n 380 gratis geestelijke boeken in veertien verschillende talen gratis te downloaden zijn, in veertien verschillende talen. Op de website staan bekende boeken als De Christenreis van John Bunyan evenals boeken van schrijvers als J.C. Ryle en Robert Murray M’Cheyne. Ook is het Bijbelcommentaar van Matthew Henry in verschillende talen beschikbaar. Daarnaast worden er diverse boeken aangeboden die geschikt zijn voor Bijbelstudie, en zijn er verschillende boeken en boekjes met Bijbelvertellingen voor kinderen te krijgen. 

De boeken worden stuk voor stuk gratis aangeboden als e-book en kunnen door iedereen gedownload worden. Liever niet dowloaden? Dan kan het boek ook met een pdf-viewer gelezen worden.

Steun het digitale lectuurproject
Scroll naar boven