Voorlichting

Door het geven van informatie over ons werk in de diverse landen, krijgt men een goed beeld van de omvang van het werk. We komen graag op uw verenigingsavond, zangavond, gemeenteavond of op uw school met een presentatie of een appelwoord het werk van het Deptutaatschap Bijbelverspreiding nader toelichten.

Uw Woord is de waarheid (Joh 17:17b)

Deze woorden uit Johannes 17 : 17b staan centraal in de opdracht van Deputaatschap Bijbelverspreiding. Het verbreiden van deze waarheid is de taak van het “Deputaatschap voor Bijbelverspreiding Gereformeerde Gemeenten”. Deputaatschap Bijbelverspreiding is in 1971 ingesteld door de Generale Synode van onze gereformeerde gemeenten Bijbelverspreiding werkt uitsluitend buiten Nederland en België. Het mandaat zoals is vastgesteld op de “Generale Synode 1995” geeft dit als volgt weer:

“Het Deputaatschap Bijbelverspreiding draagt zorg voor en bevordert de verspreiding van Gods Woord en de klassieke, gereformeerde belijdenisgeschriften in de meest zuivere vertalingen. Hiertoe bedient het deputaatschap zich van het verspreiden van traktaten, folder, Bijbelcursussen, Bijbelvertalingen voor de jeugd en andere lectuur, die in overeenstemming is met Gods Woord en de bovengenoemde belijdenisgeschriften”

De uitvoering van deze taak vindt op verschillende wijze wereldwijd plaats, over het algemeen als een zelfstandige organisatie en een enkele maal in samenwerking met partnerorganisaties. Op deze website geven wij een overzicht van de werkzaamheden in de verschillende landen.
De officiële naam waaronder Bijbelverspreiding zich in het buitenland presenteert is sinds begin 2016 Bible and Book Ministry en is werkzaam in Ghana, West Afrika, India, Wit Rusland en Oekraïne.

  Vijf maal per jaar verschijnt het blad "Silas".

Interesse in een voorlichtingsbijeenkomst?

Voor voorlichting kunt u contact opnemen met het algemeen secretariaat of dhr. A.H. van der Toorn

voorlichter@bbministry.com 

Neem contact met ons op

Scroll naar boven