Werkgebieden

Ghana

Sinds 1996 boekwinkel in Accra. Sinds 1982 schriftelijke Bijbelcursussen. Aan een nieuwe cursus wordt gewerkt. Tevens zal dit digitaal mogelijk worden. Het houden van conferentie is een belangrijk item van het werk van DBV.

Activiteiten:

  • Bijbelcursus via internet 
  • Boekwinkel in Kokomlemle-Accra North
  • Een keer per twee jaar een conferentie

De eerste activiteit is gericht op een cursus bijbelkennis. Eerst gebeurde dit schriftelijk, thans is de cursus online beschikbaar.

De tweede taak die het Deputaatschap Bijbelverspreiding op zich heeft genomen is de exploitatie van de Evangelical Bookshop of the Dutch Reformed Tract Societty Ghana.
Sinds 1994 is deze boekwinkel gevestigd aan 6 Star Avenue, PMB 206, Kokomlemle-Accra North.
In deze boekwinkel wordt bijbelgetrouwe lectuur verkocht van bekende theologen zoals:
Bunyan, Spurgeon, Owen, Watson, Bonar, Guthrie, Ryle, R.M.M’Cheyne, Boston, Edwards,
Van der Groe, G.H. Kersten enz.

Als derde taak kan genoemd worden het houden van conferenties.
Sinds een aantal jaar worden er om het jaar conferenties gehouden in Ghana. Tijdens deze conferenties staat telkens een deel van Gods Woord centraal. De laatste conferentie werd gehouden in augustus 2017 met als onderwerp: EMBRACE THE TRUTH AND SPREAD THE TRUTH!!

 Het boekje met lezingen van deze conferentie is nog beschikbaar in de boekwinkel.

DRTS

Sinds 1982 werkt het Deputaatschap Bijbelverspreiding in Ghana. West-Afrika.

Eerst onder de naam Dutch Reformed Tract Society (DRTS) en sinds 2015 onder de naam Bible and Book Ministry.

Een aantal taken heeft het Deputaatschap Bijbelverspreiding op zich genomen.

Wij werken ook in:

Scroll naar boven